Algemene voorwaarden

1. Bieduwbedrijfaan  is een online dienst voor Particulieren voor het plaatsen van producten en  waar u uw website of bedrijf kunt promoten.

2. Iedereen kan gebruik maken van deze mogelijkheid om producten en of  het bedrijf of de eigen website te promoten.

3. Koper en verkoper handelen op eigen inzicht en risico en bepalen zelf met wie ze een verkoop aan gaan.

4. Het kan voorkomen dat er op een geplaatste pagina een verwijzing voorkomt naar een website of diensten van derden.Bieduwbedrijfaan heeft geen enkele zeggenschap of invloed op de inhoud en het beleid van deze websites en heeft u zich te voegen naar de regels van de desbetreffende site waar u zich op dat moment bevind.

5. Bieduwbedrijfaan heeft geen invloed op de inhoud van de gelinkte websites, maar geeft alleen maar de gelegenheid om reclame te kunnen maken.

6. Bieduwbedrijfaan probeert alleen verkoper en koper tot elkaar te brengen en zal nooit een partij zijn bij een overeenkomst die gesloten wordt tussen verkoper en koper. Als er een geschil zou ontstaan tussen verkoper en andere gebruikers van deze dienst zult u dit zelf moeten oplossen. En zult uBieduwbedrijfaan ten alle tijde vrijwaren van enigerlei vorderingen, aanspraken op schadevergoeding en dergelijke verband houdende met dergelijke verschillen.

7. Onze dienst is alleen toegankelijk voor personen die handelsbekwaam zijn volgens de Nederlandse wet en niet toegankelijk voor minderjarigen, tenzij deze minderjarige toestemming heeft van een wettelijke vertegenwoordiger.

8. Bieduwbedrijfaan bekijkt elke reclame /product die wordt geplaatst en wij kunnen zonder reden een plaatsing annuleren. Voorbeelden hiervan zijn bijvoorbeeld websites die: spam promoten, pornografische inhoud hebben of oplichting betreft.

9. Wanneer er zich iets voordoet waarin de bepalingen niet voorzien heeft Bieduwbedrijfaan altijd het laatste (bindende) woord.

10. Alle goederen en diensten die aangeboden worden via Bieduwbedrijfaan vallen onder de Nederlandse wet en mogen nimmer in strijd zijn met deze zelfde Nederlandse wet en mogen dus nooit door een misdrijf verkregen zijn.

11. Bieduwbedrijfaan  behoud zich het recht voor om u uit te sluiten van elk verder gebruik van de site, wanneer u naar oordeel van Bieduwbedrijfaan zich niet aan de gestelde regels tot gebruik van de site houd.

12. Bij twijfel wordt altijd de desbetreffende reclame/product van de site gehaald en waar nodig volgt er aangifte bij de politie.

13. Bieduwbedrijfaan garandeert niet dat de Website vrij is van fouten, gebreken of dat de website actueel, compleet of accuraat is.

14. Door gebruik te maken van de diensten van Bieduwbedrijfaan  gaat u als gebruiker met alle genoemde bepalingen en eventuele wijzigingen in de toekomst daarvan akkoord.

15. Bieduwbedrijfaan kan nooit aansprakelijk worden gesteld voor schade die ontstaat door het gebruiken van de diensten van Bieduwbedrijfaan.

 16. Gebruiker staat in voor de juistheid van de door hem bij registratie opgegeven gegevens.

17. Het is niet toegestaan om robots, spiders, en andere toepassingen te gebruiken voor het doorzoeken van Bieduwbedrijfaan of andere middelen voor het zoeken of indexeren van (delen van) de website en content van adverteerders gebruiken.

18. Bieduwbedrijfaan zal zich inspannen om de website ter beschikking te stellen aan haar bezoekers. Bieduwbedrijfaan garandeert niet dat de website te allen tijde, ononderbroken of volledig beschikbaar zal zijn.

19. Bij het plaatsen van uw advertentie gaat u akkoord met de algemene voorwaarden.

Bekijk onze privacybeleid

 

Hier klikken

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com